Where?

Saan?
(Where?)

Saan inilimbag ng may-katha ang aklat na ito?
Where did the author print this book?

Saan natin mabibili ang aklat na ito?
Where can we buy this book?

Saan ka pupunta?
Where are you going?

Saan ka nanggaling?
Where have you been?

Saan kita maaaring makita?
Where can I see you?

Saan kita hahanapin?
Where will I look for you?

Saan ako makatatagpo ng taong tulad mo?
Where can I find a person like you?