Peso RateWeatherPhilippines Time

Asking Peers for Biographical Information

What's your name?
Unsay ngalan mo/imong ngalan?

How old are you?
Pilayedad mo/imong edad?

Where are you from?
Taga-diin ka?

 

Where in the U.S.?
Asa/Diin sa Amerika?

Where do you live here?
Diin ka nagpuyo dinhi?

Are you married?
Minyo ka na/na ka?

Who are your parents?
Kinsa ang imong mga ginikanan?

Are your parents still alive?
Buhi pa ba ang imong mga ginikanan?

How many brothers and sisters do you have?
Pila igsoon nimo nga lalaki ug babaye?/ Pilay igsoon mong lalaki ug babaye?

Is he your brother /father?
Igsoon/tatay mo ba siya?

Is she your sister/mother?
Igsoon/nanay mo ba siya?

What's your job?
Unsay imong trabaho/trabaho nimo?

Add comment


Security code
Refresh

 

 

 
 
 
Copyright © 2021 Living In The Philippines. All Rights Reserved.