Extending an Invitation to a Party

There will be a party at my house on Sunday.
May party /May hikay sa balay karong Linggo.

I would like to invite you to the party.
Gusto kong imbitaron ka.

 

Could you come?
Makaadto ka ba?

Bring along your sister/friend.
Pakuyoga/Paubana ang imong igsoon babaye/amiga/higala.

Many of our friends will come.

Kasagaran/Kadaghanan sa atong mga amigo moadto.

The party will be on Sept. 10 at 5:00 PM.
Sa Sept. 10, alas singko sa hapon ang party/hikay.

It will be an informal get-together.
Inato-ato ra god na.

We will expect you.
Magpaabot 'mi nimo.