Peso RateWeatherPhilippines Time

The Word

A) BISAYA (Ang Visayâ nga Gramática maó ang batakán sa mga linagdà nga paagi sa ayo ug hosay nga Visayáng panolti ug panolát.)

B) ENGLISH (Any grammar explain the usage of the words)

Come, Let Us Count

0________Sero; Wala________Zero
1________Isa________One
2________Dalawa________Two

Trees

abaca/Manila hemp _______abaca
bamboo_______kawayan
cocoa_______kakaw

Description (Object)

Bagay (Object)

Hugis__________Shape; Form
Sukat__________Measurement
Mabilog__________Round
Mahaba__________Long

Plants

ampalaya ________balsam apple; bitter gourd
atis'________sugar-apple
kaimito________star apple

 

 

 
 
 
Copyright © 2020 Living In The Philippines. All Rights Reserved.