Living in The Philippines > Languages, Learning History, Politics etc.

The National Anthem of the Philippines

(1/2) > >>

:

The national anthem, \"Lupang Hinirang\"
Composed by Julian Felipe on June 12, 1898

Language: Tagalog

Bayang magiliw, perlas ng silanganan.
Alab ng puso, sa dibdib mo\'y buhay.
Lupang hinirang, duyan ka ng magiting
Sa manlulupig, di ka pasisiil.

Sa dagat at bundok, sa simoy at
sa langit mong bughaw,
may dilag ang tula at awit
sa paglayang minamahal.

Ang kislap ng watawat mo\'y
tagumpay na nagniningning.
Ang bituin at araw niya
kailan pa may di magdidilim.

Lupa ng araw, ng lualhati\'t pagsinta,
buhay ay langit sa piling mo.
Aming ligaya na pag may mang-aapi,
ang mamatay ng dahil sa iyo


English Version:

Land of the morning
Child of the sun returning
With fervor burning
Thee do our souls adore.

Land dear and holy,
Cradle of noble heroes,
Ne\'er shall invaders
Trample thy sacred shores.

Ever within thy skies and through thy clouds
And o\'er thy hills and seas;
Do we behold thy radiance, feel the throb
Of glorious liberty.

Thy banner dear to all hearts
Its sun and stars alright,
Oh, never shall its shining fields
Be dimmed by tyrants might.
 
 

dutch expat:
The music of the current beautiful Philippine National anthem was originally called La Marcha Nacional Filipina and was composed by Julián Felipe in 1898. The poem Filipinas was written by José Palma a year later, and was published alongside the La Marcha\'s score in La Independencia. The English translation was made in the 1920\'s by Camilo Osias & M.A. Lane. And on May 26, 1956, President Magsaysay officially adopted the Tagalog version drafted by Surian ng Wikang Pambansa as the national anthem.


AKLANON (AKEANON)

* Translated by Melchor F. Cichon via Sonny Villafania.

Banwang haeangdon
Onga\'t Adlaw nga Oriente.
Sa imong dughan
Ro kaeayo gadabdab.

Banwa it gugma;
Duyan it baganihan.
Ro mga sumaeakay
Indi makaeapak.

Sa asul nga eangit, sa agahon
Sa bukid, sa eawod,
Ring binaeaybay gasiga,
Sa mahae nga kahilwayan.

Ro kasiga king bandera
Gatao\'t pwersa sa kadaeag-an.
Maski hin-uno ring bituon, ring adlaw
Owa\'t pagkapaeong.

Eugta\'t kalipayan, eugta it pagmahae.
Sa imong sabak himaya ro pangabuhi.
Gloria para kamon nga maghaead it dugo
Kon kimo may magsipaea


BUTUANON *

Lupa pinangga
Anak hong Subanganan,
Lagah mo Masawa
Sugah hong dagaha

Bansa nga maawok
Bwahanan hong kabuhot.
Ang mangangayaw
Dii gid makadagina.

Ang langit nga pughaw, panganod mo,
Kaboodan, kadagatan.
Hasta simag, kutob hong berso mo
Gatud-om hong kagawasan.

Ang bandera nga pigatokay
Silaw hong kadaugan.
Ang mga bituon hasta sugah
Dii gid magsimagkadlom.

Pudo hong kalipay, hong mga mimpakabaya
Kayumo namo, paggiba mo.
Ang himaya hong kabontanakan
Kahatlokan, dii kabugaan


ILOKANO *

O Pilipinas, tampok ti kinapintas
Ti addaan puso, ay-ayatendaka
Bagnos ken baggak, perlas ti dumaya
Dimi ipalubos nga irurumendaka

Iti tangatang, ulep ken pul-oy
Bambantay ken baybay
Mangmangngeg ken mariknami\'t
Samiweng ni waya-waya

Ipatpategmi ti wagaywaymo
Tanda ti ballaigi

Bitbituen, Initmo, Ingget raniag
Dinto pulos nga aglidem

Daga ni gasat, ragsak
Nam-ay ken Ayat
Ta sidongmo, dayawmi ti agbiag

Ngem nadaydayawkam
A sikakanatad
Gapu kenka, iruknoymi toy biag.


KINARAY-A *

Banwang pinalangga,
Anak kang adlaw sa sidlangan,
Kalayong gadaba-daba,
Buhi sa imong dughan.

Banwa kang gugma,
Duyan ka baganihan,
Sa manarakay
Bukon gid magpalapak.

Sa langit mong bughaw,
Panganod, bukid, kag kadagatan,
Nagasaot nagatunog ang binalaybay
Kang hinigugmang kahilwayan.

Bandera mo, lupang halanduman,
Gasiga it kadarag-an.
Bukon gid magdurom ang sirak kang
Bituon na kag adlaw.

Kapuruan kang gugma, adlaw, kag kalipay
Katam-is gid magpuyo sa sabak mo.
Among himaya ihalad, kun lupigan kaw,
Amon kabuhi, mga anak nimo.


PANGASINAN *

Oh, Pilipinas,
Dalin min kagal-galang
Musia na dayat,
Ed dapit letakan

Simpey gayagan,
Panag-ugagepan day
Totoon lapag,
Ed dapit-seslekan.

Saray anak mo agda
Kawananen ya ibagat ed sika\'y
Dilin bilay da no
Nakaukulay galang tan ka-inaoan

Diad palandey, lawak, taquel,
Dayat o no dia ed lawang
Sugbaen day patey ya andi
Dua-rua no sikay pan-sengegan.

Diad silong na laylay mo mankaka-sakey
Tan diad sika man-lingkor tan mangi-agel
Bangta dia\'d akualan mo aneng-neng day silew
Diad akualan mo muet akuen day patey.


BIKOL (NAGA DIALECT) *

Dagang namo-motan
Aki ka nin sirangan
Tingraw niyang malaad
Nasa si-mong daghan.

Rona kang mawili
Nagimatan bayani
An mansalakay
Dai ka babatayan.

Sa si-mong langit, bukid
Hayop kadagatan siring man
Nagkukutab nagbabanaag
An si-mong katalingkasan.

Simong bandera na nagkikintab
Sa hokbo naglayaw
Dai nanggad mapapara
An simong bitoon Aldaw.

Dagang nawilihan, maogma, maliwanag,
Sa limpoy mo hamis mabuhay
Minamarhay mi kun ika pagbasangan
An buhay mi si-mo idusay.


CEBUANO *

Yutang tabunon
Mutya nga masilakon
Putling bahandi
Amo kang gimahal

Mithing gisimba
Yuta s\'mga bayani
Sa manglulupig
Among panalipdan

Ang mga bungtod mo ug lapyahan
Ang langit mong bughaw
Nagahulad sa awit, lamdag sa
Kaliwat tang gawas

Silaw sa adlaw ug bitoon
Sa nasudnong bandila
Nagatimaan nga buhion ta
Hugpong nga di maluba

Yutang maanyag, duyan ka sa pagmahal
Landong sa langit ang dughaan mo;
Pakatam-isom sa anak mong nagtukaw
Kon mamatay man sa ngalan mo.

HILIGAYNON *

Dutang ginsimba,
Anak nga sidlanganon,
Ang iya singkal
Sa imo nagadabdab.

Duta sang gugma,
Duyan sang baganihan,
Sa manggugubat
\'Di gid magpalapak.

Sa langit mong bughaw, kahanginan,
Bukid, kadagatan,
May idlak kag tibok ang dilambong
Hinigugmang kahilwayan.

Sa imo patag-awayan
Gasilak ang kadalag-an,
Dili gid mag-ugdaw kasili sang
Bituon mo kag adlaw.

Dutang nasambit sang adlaw kag gugma,
Sa sabak mo matam-is mabuhi;
Himaya sang imo mga anak
Paglinupig ka handa mapatay.

KAPAMPANGAN *

Isla ning abac
Perlas na ning aslagan
Lugud mi queca
Daya mi cacawal!

Balen ming tibuan
Pugad da ring bayani
E re alusub
Ing nuan mung lugal!

Queng asul mung banua, dagat, bunduc
Tutyup ing taguimpan!
Acaquit ming saslag queng biga
Ing gloria ning calayahan!

Deng batwin at aldo
Ning quecang bandera atmo sala!
Tanda no ning diwa
At tagumpe, at deti e la matda!

Malagung labuad a quecaming palsintan
Queng candungan mu caligayan!
\'Nia patia sinupil daca o piglocu
Subu m\'ing bie mi qng uli mu!

MANOBO *

Pasak pinadudjag,
Anak tu silatanan,
Kapasu pigbati,
Tu dubdob nu buhi.

Pasak sinugbahan,
Bwahanan ka tu bagani,
Tu manyupigon
Kunag pagdaugdaug.

Tu dagat kabubunganan,
Kaemag dow tu yangit nu pughow,
Madadaw na bagi aw limbay
Tu pinadudjag nu kagawasan.

Kan simag tu bandera,
Nu kadaugan migsimagsimag.
Kandin bituon aw siga ingad
Pad kuna og pagdiyuman.

Pasak mey aedow kabukahan aw pagbati,
Kinabuhi yangit kug duma ikow.
Kanami kalipay na man meyduon manyupigon,
Og pakimatoy koy da tungod ikow.

SPANISH *

Tierra adorada,
Hija del Sol de Oriente,
Su fuego ardiente
En ti latiendo está.

Tierra de Amores,
Del heroísmo cuna,
Los invasores
No te hollarán jamás.

En tu azul cielo, en tus auras,
En tus montes y en tu mar
Esplende y late el poema
De tu amada libertad.

Tu pabellón que en las lides
La Victoria iluminó
No verá nunca apagados
Sus estrellas ni su sol.

Tierra de dichas, de sol y de amores,
En tu regazo dulce es vivir,
Es una gloria para tus hijos,
Cuando te ofenden, por ti morir.


TAUSUG *

Hula sin bangsa,
Filipinas pagnganan
Kalasahan ta,
Mucha ha Subangan

Maharga katu in mga kamaasan
Yasag in dugu ba\'t hula b\'yaugbugan

Dayn ha uttara sampay pa saytan
Dayn ha bud pa dagat
Kamahardikaan kakitaan
Baugbugan da sin raayat

Bituun-suga ha panji n\'ya
In sinag pangdaugan
Bang man di\' maka\' in sahaya n\'ya
Sampay pa kasaumulan

Malingkat ing hula ta iban limaya
Marayaw tuud paghulaan
Tantu, bang gubatun sin dugaing bangsa
Pa kamatay, subay baugbugan!


WARAY-WARAY *

Tuna han higugma
Perlas han sidlanganan
An adlaw alpanan
Han iya katahum.

Minahal nga tuna
Puyot han kabantugan
Di lulupigan
Magpasipara ha im.

Ha imo langit kabukiran
Ngan ha dagat sugad man
Hayag han buhi kasidayan
Han katalwas nga minahal.

An matahom nga im bandera
Hin kapawa nga gayod
Ha pag-awayan panlimpasog
Nga diri magdudulom.

Tuna han lipay lamrag ngan gugma
Say kapuy-anan matam-is ungod.
Ngan halad namon an kinabuhi
Kun pasipad-an an imo dungog.

* For more translator acknowledgments & sources see:
  FILIPINIANA by Christopher Sundita

:
 :o Wow! That\'s a lot  :D, thanks for that.  So you\'re dutch.  Welkom op het forum  :).

Maeara:
I am so glad that my translation of the Philippine National Anthem in Akeanon is posted here.
I am an Aklanon.
But I cannot see my name as the translator.
Could you do something about it?
Thanks a lot.

Maeara

:

--- Quote from: Maeara on July 10, 2008, 01:53:25 PM ---I am so glad that my translation of the Philippine National Anthem in Akeanon is posted here.
I am an Aklanon.
But I cannot see my name as the translator.
Could you do something about it?
Thanks a lot.

Maeara

--- End quote ---

If you can produce some evidence to support your claim, we would be more than happy to oblige.

The source of the different versions has been added as a link to the original post.

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

Go to full version